اپل: آیفون غیر قابل هک در راه است

خدمات کامپیوتر

تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل می گوید شرکتش مشغول ساخت آیفونی است که نفوذ بدان غیرممکن می باشد

گزارش ها حاکی از آن است که مهندسین این شرکت هم اکنون مشغول طراحی آیفونی می باشند که نفوذ بدان حتی از جانب مقامات امنیتی نیز بسیار دشوار خواهد بود.

کارشناسان امنیت شبکه مغتقدند که این شرکت از توانایی ساخت چنین آیفونی برخوردار بوده و مقامات اف بی آی جهت هک نمودن این تلفن ها می بایست به راه های پیچیده ای متوسل گردند. این کارشناسان همچنین بر این باورند که این امر موجب خواهد شد که این شرکت با دستگاه های امنیتی کشور آمریکا به مشکل بر بخورد مگرآنگه کنگره ی ایالات متحده با تصویب یک قانون جدید نام شرکت اپل را نیز به قانون استراق سمع بایفزاید.

قانون استراق سمع در آمریکا شرکت ها را موظف می نماید تا  داده ها ی  عمومی را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند با این حال کنگره ی آمریکا شرکت های غول صنعت فناوری را از این قاعده مستثنی نموده است.

تیم کوک مدیر عامل اپل با تاکید بر اینکه تمایلی به همکاری با مقامات امنیتی ندارد می گوید:”چنین چیزی آغازگری مسیری خواهد بود که اطمینان دارم مردم ایالات متحده نیز آن را نوعی توهین به خود تلقی خواهند نمود.”

کوک با انتشار چندین مقاله نگرانی اش را از این امر ابراز داشته است، وی همچنین با حضور در شبکه یABC  اعلام داشت که تعریف یک  “شاه کلید” برای مقامات امنیتی جهت نفوذ به دستگاه های آیفون امری مذموم برای کشور آمریکا به شمار خواهد رفت.

آقای کوک در این مصاحبه گفته است:” فکر می کنم امنیت عمومی امری بسیار بسیار با اهمیت می باشد ، امنیت فرزندان و خانواده ها از اهمیت بسیار زیادی نزد ما برخوردار است،ما امین داده های مردم هستیم و هرگز هم بنانداریم رویه ی خود را عوض نمائیم، تعریف یک “شاه کلید” می تواند افراد را در برابر خطرات گوناگون آسیب پذیر نماید.

خبر ساخت آیفون غیر قابل نفوذ از جانب اپل واکنش های متفاوتی را از جانب خانواده های قربانیان واقعه ی تیر اندازی  سن برناندینوی  سانفرانسیسکو به همراه داشته است.  پدر یکی از قربانیان این حادثه ی تیر انداز  ی با تاکید بر اینکه مایل است بداند در آیفون قفل شده قاتلین فرزندش چه مطالبی وجود داشته می گوید :” با اینکه ممکن است افرادی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند از دست اپل ناراحت شده باشند زیرا  عزیزشان را بیهود ه در این حادثه ی تروریستی از دست داده و داغدار می باشند، با این وجود من موضع شرکت اپل را به خوبی درک می کنم و از دست آنها عصبانی نیستم.

شرکت اپل هم اکنون در برابر یک حکم قضایی که این شرکت را موظف به گشودن قفل آیفون سعید فاروق تیر انداز حادثه ی سن برناندینوی سانفرانسیکو می نمایدٍ از خود مقاومت نشان می دهد.